Økt sikkerhet for skip

Artikkelen er over 1 år gammel

Konsekvensanalysen som er gjennomført i arbeidet med prosjektet Innseiling Grenland, viser at sikkerheten for skipstrafikken i farvannet forbedres med cirka 35 prosent i området.