Ingen brudd ved anonym skjenkekontroll i Bamble

Bamble kommune har inngått kontrakt med selskapet Securitas til oppgaven med å ha skjenkekontroller ved salgs- og skjenkesteder i Bamble. Fire skjenkesteder fikk anonym skjenkekontroll 24. juli.