Flere anonyme skjenkekontroller

Selskapet Securitas som har fått kontrakten med å stå for tilsynet med salgs- og skjenkestedene i Bamble kommune fra 1. juli i år, fortsetter runden sin med anonyme skjenkekontroller i sommer.