Anonyme skjenkekontroller på sjekk

Skjenkekontrollen som bestyres av selskapet Securitas, gjennomførte flere anonyme skjenkekontroller på serveringssteder i Bamble kommune onsdag 7. august. Det ble ikke rapportert brudd på skjenkebestemmelsene.