Som PD har omtalt tidligere har dette vært fremmet som sak til behandling i rektormøtet i kommunen.

Kommunalsjef Trond Gausnes og hans medarbeidere har vært tydelig på at målet med endringene er å imøtekomme foreldre og familiers behov for SFO-plass på en bedre måte enn i dag. Nå opplyser kommunen at endringene vil bli gjeldende fra januar 2019.

Som en del av arbeidet med SFO-tilbudet ble det satt i gang en brukerundersøkelse. Svarene de fikk der var rimelig tydelige.

– Tilbakemeldinger fra foresatte viser at SFO-tilbudet oppleves som rigid og lite tilpasset familiers praktiske hverdag og lokale forhold. Dette har ført til at flere har funnet løsninger utenfor den kommunale SFO-ordningen, sa Øyvind S. Hansen, som ledet arbeidet i prosjektgruppa for å se på nye løsninger for å gjøre SFO mer attraktivt i Bamble.

Rektormøtet vedtok å innføre endringene, som nå er tidfestet til å starte fra nyttår.

Kommunalsjefen og rektorene vedtok rett og slett å skreddersy SFO-tilbudet, både med ulike ordninger morgen og ettermiddag, og med hvor mange dager i uka de ulike velger de forskjellige tilbudene. Det vil bli mange muligheter til levering og henting tidlig og seint fra og med nyttår.