Gå til sidens hovedinnhold

Ingen med fra Bamble

Artikkelen er over 3 år gammel

I sakspapirene rundt saken om å sette PBA ut på anbud som var til behandling i Skien kommune, går det klart fram at en representant fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Porsgrunn og Skien har vært med i utarbeidelsen, men ingen fra Bamble.

I sakspapirene til hovedutvalg for helse og velferd i Skien kommune står det i klartekst at en tilbudsinnbydelse for ordningen Brukerstyrt Personlig Assistanse er planlagt i løpet av våren 2017, og prinsippene for utarbeidelsen legges fram for Hovedutvalget til orientering.

Ikke hørt noe

– Arbeidet med utlysningen gjøres i samarbeid med Innkjøpssamarbeidet i Grenland, og vil gjelde for Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, mens Siljan, Drangedal og Kragerø kommuner får opsjon på avtalen. I arbeidet blir det lagt vekt på at vilkårene for ordningen i hovedsakene blir likelydende for de tre kommunene. Lovverket stiller krav om brukermedvirkning i utformingen, og både Skien- og Porsgrunn kommune deltar med en representant fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, står det i saksframlegget.

Leder Eirik Ellingsen i rådet i Bamble hadde ikke hørt noe om dette arbeidet, og som sagt ikke noen av gruppelederne heller.

Rådmann Tore Marthinsen sa at han visste litt om det, men at det ikke var formålstjenlig å ta dette opp til diskusjon i gruppeledermøtet, men at han heller kommer tilbake med en redegjørelse i det neste formannskapsmøtet.

Kommentarer til denne saken