– Blir Norges beste skole

– Arkitektene har lovet oss at nye Grasmyr ungdomsskole skal bli Norges beste skole. For Bamble kommune gjelder det å fylle prosjektet med dyktige lærere og inspirerte elever, sier prosjektkoordinator Høgne Skøld.