Det blir færre barn og unge i Bamble

– Den eldre andelen av befolkningen i Bamble øker, mens antallet barn og unge er synkende. Dette er utfordringer som Bamble kommune må forberede å gå i møte, sier rådmann Geir Bjelkemyr-Østvang i Bamble kommune.