FULL OMORGANISERING: Politidirektør Odd Reidar Humlegård i Politidirektoratet stakk innom Bamble lensmannskontor på overraskende besøk torsdag i anledning nyttårsintervjuet med PD. Der hilste han blant annet på Frode Thorsås, som er fungerende lensmann fram til kontoret blir omorganisert til tjenestested 1. juni 2018.

– Politireformen skal gi bedre polititjenester

– Hensikten med politireformen er at det skal bli bedre polititjenester for befolkningen over hele landet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.
Av
Publisert