– Dette er en viktig markering. Det produseres 400 millioner tonn plast i året i verden. Bare 10 prosent av det blir resirkulert. Noe av det viktigste vi kan gjøre for miljøet er å jobbe med å få resirkulert mer plast. Vi må jobbe mot å resirkulere all plast. Dette pilotanlegget vi avduker i dag er det første av sitt slag, med en ny type teknologi og nye løsninger for kjemisk resirkulering. Verden har et enormt behov for nye løsninger, og dette er et stort skritt på veien, sa Daglig leder Kjetil Larsen i Norner.

Norner samarbeider med Pointbreak om denne måten å gjøre kjemisk resirkulering av plast. Pointbreak er et selskap hos Hitec Products AS, som har avdeling i Treungen. Norner står for den inngående kunnskapen om plast. Sammen har de utviklet teknologien for kjemisk gjenvinning i pilotanlegget som ble avduket onsdag.

– Vi hadde en god idé, solid fagkunnskap og ble et veldig godt team. Det har tatt to og et halvt år å utvikle dette første pilotanlegget. Nå har vi lyktes, sa Larsen.

Husholdningsplast

Dette anlegget er et pilotanlegg som skal gjenvinne husholdningsplast. Ikke annen plast. Per i dag kan ikke husholdningsplasten resirkuleres, og blir derfor brent. Det er ingen god løsning for miljøet. I pilotanlegget som ble vist fram onsdag blir husholdningsplasten matet inn i et produksjonsanlegg som bryter ned plasten i en prosess, og omdanner plasten til pyrolyseolje. Denne oljen blir råstoff til å lage ny plast. Altså en hundre prosent resirkulering.

Dette nye anlegget er et avansert pilotanlegg for å kunne gjennomføre studier av sammenhenger mellom prosesstrinn, parametere, «feedstock» og den pyrolyseoljen som produseres, forklarte representantene fra Norner og Pointbreak etter avdukingen.

Bygger i full skala

Det neste trinnet på veien er at det skal bygges et nytt pilotanlegg, som er tilsvarende anlegget som står i en hall i Knarrdalstrand i Porsgrunn. Det nye pilotanlegget skal bygges i Treungen, der Nissedal kommune har avsatt tomt til anlegget. Det nye pilotanlegget blir i full skala, og det skal settes i produksjon med resirkulering av husholdningsavfall fra området.

– Det unike her er både at vi har utviklet helt nye metoder for den kjemiske resirkuleringen, og at vi nå skal i gang og bygge et pilotanlegg i full skala. Det blir av stor betydning for oss. Vi er utrolig glade for at vi har Norner med oss på laget her. Uten deres inngående kunnskap om plast hadde det ikke gått, sier Rune Johansen fra Hitec Products AS Treungen.

Festivitas

Det var besøk av varaordfører Lillian Elise Esborg Bergane og ordfører Halvor Homme fra Nissedal under avdukingen av pilotanlegget i Porsgrunn. Det var bobler i glass med høy stett, og det var mange som hadde fagre ord og si om avdukingen og utviklingen av ny og viktig teknologi i Porsgrunn og Telemark.