– Jeg har aldri ekspedert så mange kunder i løpet av så kort tid, sa banksjef Ragnar Hogstad som i formiddag kl. 9 åpnet Brevik og Eidangers nye filial på Heistad.

De tre første kundene ble overrakt blomster av banksjefen.

– Vi forsøkte iallfall å få de tre første. Det var fullt av nysgjerrige her.

– Var de bare nysgjerrige?

– Nei, de hadde ett ærend også. Det er tydelig at interessen er til stede. Behovet skulle jeg også tro var der. Det er jo blitt så mange mennesker her ute etter hvert, sier Hogstad.

Han skal bare være ved filialen de første dagene, siden overtar filialbestyrer Svein Dahlgren.