At jernbaneselskapet har synspunkter på hva som skjer i nærheten av jernbanen er ikke overraskende. Det er mer spesielt at Porsgrunn kommunes eget selskap Porsgrunn Utvikling AS (PU) henger seg på det klossete innspillet fra Bane NORs eiendomsselskap.

Både Schanke og kommunen har i mange år ventet på at jernbanemyndigheten skal avgjøre hvilke arealer som skal være båndlagt, og ikke. Nå er båndleggingen blitt mer avklart, og partene kan endelig sette i gang planlegging av hvordan de faktisk ønsker å utvikle knutepunktet. Bane NOR følger opp med å parkere Schanke på et sidespor på ubestemt tid. Dette skjer samtidig som jernbaneselskapet ikke klarer å levere normal togdrift på Vestfoldbanen i et år framover.

Selskapet Knutepunkt Porsgrunn AS står bak et av innspillene mot Schanke. Der eier PU og Bane NOR Eiendom 50/50. Selskapet er en fusjon mellom Lilleelva Parkering AS og C.E. Berg Hanssens gate 11 AS. Slik dukker altså Lilleelva Parkering opp som et spøkelse, snart fire år etter at selskapet laget hindringer for ny fylkesvei i området.