Gå til sidens hovedinnhold

– Bedre beredskap for redningsdykkere

Lite samordna system for redningsdykkere fører til svekket beredskap når ulykker skjer.

Røde Kors i henholdsvis Skien og Bamble har henvendt seg til ledelsen i kommunene om et mer forutsigbart beredskapssystem for dykkerne som det blir færre og færre av.

– Lokallagene i Røde Kors forholder seg i dag til ulike kommuner i Grenland som medfører ulikheter og lite samordning av en felles regional ressurs som er relevant for hele området, opplyser Røde Kors i Skien og Bamble.

De skrev i et brev til Grenlandsamarbeidet/kommunedirektører og ordførere at Røde Kors er kjent med at kommunene i Grenland utreder en felles brann- og redningsberedskap innenfor Grenland brann og redning IKS.

– Det er ønskelig at redningsdykkertjenesten tas inn i dette arbeidet og sees på som regional ressurs på tvers av kommunegrensene. Det er viktig at man finner både kortsiktig og langsiktige løsninger for å ivareta denne type beredskap. En felles brann- og redningsorganisasjon for hele Grenland vil kunne samordne redningsdykkerberedskapen på en bedre måte og optimalisere samvirke. Etablering og drift av denne tjenesten bør være en del av utredningen, mener Røde Kors-lagene.

Kommentarer til denne saken