Sparebank1 Telemark er fortsatt i fusjonsforhandlinger med Sparebank BV (Buskerud og Vestfold) og blir landets 7. største sparebank med over 500 ansatte dersom styre, representantskap, Finanstilsynet og Konkurransetilsynet i løpet av våren godkjenner fusjonen. Underveis i prosessen legger Sparebank1 Telemark fram 2020-resultatet.

I pressemelding sendt ut torsdag morgen oppsummerer banken slik:

– Sparebanken Telemark legger fram et solid årsresultat for 2020 med sterk vekst. Utlånsveksten var hele 13,4 prosent, mens innskuddene økte med 10,1 prosent. Dette til tross for flere rentenedsettelser og ringvirkningene av pandemien.

Tap omtaler de som «bankens kostnader knyttet til tap på utlån ble vesentlig høyere i 2020 enn året før og endte på 35 millioner kroner». Det er 22 millioner mer enn i 2019.

Bankledelsen så beksvarte skyer da landet var nedstengt i ukene etter 12. mars, men så jevnet det seg ut.

– I forbindelse med koronapandemien har banken tilbudt og innvilget avdragsutsettelser til flere av sine lånekunder. Avdragsfrihet har ikke ført til økning i andelen misligholdte lån med tilhørende økte tapskostnader.

Utbytte på aksjer, eller egenkapitalbevis, er satt til 5,50, mot 7,80 i fjor. Det betyr en god del mindre på konto for lokale investorer som Skogen, Aasland og Jørn Pettersen.

– Til tross for et krevende år, går det bra for banken. Utlån har økt, banken har fått mange nye kunder, vi er en lokalbank og lett tilgjengelige. Tilgjengelighet er en betydelig del av suksessen, sier banksjef Per Halvorsen.

Han forklarer at lavere utbytte har sammenheng med krav fra Finanstilsynet om akseptabel risiko per utlånt krone.

Denne uka er det blitt kjent at Skagerak Sparebank i Bamble får hard kritikk fra Finanstilsynet for å ha overvurdert privatkunders betalingsevne når banken gir lån. Ifølge DN er det avdekket feil på feil og vesentlige mangler i styring og kontroll.

Sparebank1 Telemark er nå er i sluttfasen av «due diligence»-prosessen med kollegene i Buskerud og Vestfold, som betyr at fusjonspartnerne har analysert hverandres styrker og svakheter for å kunne fastsette verdier før en avtale.

I pressemeldingen skriver banken at inntjening er stabil og kapitaldekning ligger godt over myndighetenes krav. Resultat etter skatt for fjerde kvartal 2020 ble på 96 millioner kroner, som er 15 millioner bedre enn i fjerde kvartal 2019.

- For året som helhet endte resultatet før tap og skatt på solide 456 millioner kroner. Resultatet etter tap og skatt på 334 millioner kroner som nesten er uendret fra året før, melder banken.

Om utbyttet opplyser de at det gir en direkte avkastning på 4,0 prosent målt mot sluttkursen på Oslo Børs 31. desember 2020.

Med egne ord mener bankledelsen at «takket være vår sterke merkevare kombinert med en kjempeinnsats fra våre medarbeidere har vi vokst betydelig i et året preget av mange utfordringer. Vi har lovet kundene våre å være der for dem både i gode og onde dager. Derfor har vi vært tett på og tilgjengelige for kundene våre i en krevende tid, og slikt gir resultater».