Bekymra for anleggstrafikk på Vestsida

Bygging av 43 nye boliger i Vestsiden Terrasse kan bli problematisk med anleggstrafikk.