– Jeg vil melde om en eiendom som har blitt en fare for lekende barn og ungdom. Eiendommen har tidligere vært utsatt for brann. Den framstår nå som ikke vedlikeholdt, med knuste vinduer og gjengrodd tomt. Det er ved flere anledninger observert barn og ungdom på eiendommen. Det er tydeligvis spennende å holde til i disse områdene. Jeg anbefaler at bygningen blir sikret, og at avskiltede ramponerte kjøretøy blir fjernet. Da sikrer vi nabolaget før ulykker oppstår, skriver naboen i et brev til kommunen.

– Har vært sikret

Da PD var på Raskenlund torsdag, var det full aktivitet på branntomta. Forsikringsselskapet, restsikringsentreprenører og huseierens advokat var på plass for befaring.

– Det er forsikringsselskapet som har ansvaret for sikring av bolig etter brann, sier Endre Revheim fra Advokatfirma Mjaaseth Revheim.

– Vi har sikret boligen tidligere, men her har noen brutt seg inn igjen. Vi har med folk som sikrer boligen igjen her nå, sa de to representanter for forsikringsselskapet.

Brant i mars i fjor

Det var fredag 29. mars i fjor det tok fyr i eneboligen i Bokfinkvegen. Tre brannbiler, tre politibiler og to ambulanser rykket ut. Røykdykkere var raskt gjennom boligen på søk etter personer, men kunne konstatere at det ikke var folk i huset da det tok fyr. Det ble konkludert med at det ikke var personskader i forbindelse med brannen.

– Min bekymring er at barn og unge skal komme ut for farlige situasjoner på denne eiendommen. Jeg husker selv at det har vært hendelser i historien hvor barn har blitt skadet i slike fraflyttede hus og lek i hensatte avskiltede biler. Det er også historier hvor fraflyttede hus har blitt «røykehus» eller «festehus», skriver naboen i sitt brev til kommunen.

– Det er ikke til å stikke under en stol at slike steder virker som en magnet på mange, sier representantene for forsikringsselskapet.

Skal bygges opp igjen

Advokat Revheim sier at huseier, som er hans klient, skal bygge opp igjen det brannherjede huset.

– Han skal gjøre det som skal til for å kunne flytte tilbake til boligen sin, sier Revheim.

Hvor lang tid det kan ta, er det ingen av dem som kunne svare på torsdag.