Dersom det er noen som sitter på dokumentasjon om at det i årene mellom 2005 til 2013 skal ha blitt gitt løfter om utbygging på Langesund Bad, så bør dette sendes til Bamble kommune.

– Det blir fortalt oss mange historier om politikere og representanter for administrasjonen som skal ha kommet med løfter om utbyggingsmuligheter ved Langesund Bad i tiden før 2013. Men det finnes ikke dokumentasjon på slike løfter i kommunens arkiver, sier Bård Hoksrud (Frp) som er leder av kontrollutvalget i Bamble.

Enda en redegjørelse

På møtet i kontrollutvalget mandag, la administrasjonen for andre gang i år fram en utredning med oppfølging av planarbeid ved Langesund Bad. Kontrollutvalgets leder Bård Hoksrud tok 10. februar 2020 opp sak vedrørende boligbygging ved Langesund Bad.

I sitt vedtak bad kontrollutvalget kommunedirektøren om en grundig og utfyllende redegjørelse om saken.

Ikke fornøyd

Redegjørelsen fra kommunedirektøren ble behandlet i kontrollutvalgets møte 8. juni 2020. Kontrollutvalget var ikke fornøyd med redegjørelsen og bad om en ny tilbakemelding fra administrasjonen på sakens formalkrav og om saken er behandlet på korrekt måte.

Kontrollutvalget bad om redegjørelse om sakshistorikken også fra årene før 2013.

Lite nytt

Den nye redegjørelsen om Langesund Bad-historikken som kontrollutvalget fikk til møtet 14. september, inneholdt lite nytt fra den tidligere redegjørelsen i juni.

Det er virksomhetsleder Finn Roar Bruun i virksomheten næring, miljø og samfunnsutvikling som er ansvarlig for skrivet til kontrollutvalget.

Redegjørelsen er på 22 sider og ramser punktvis opp tidslinje med alle behandlinger av ulike planer og politiske behandlinger av utbyggingsplaner ved Langesund Bad siden 2013.

Private planer i 2006

Lars Rise kjøpte Langesund Bad i 2005 og la fram det første private planprogrammet med store utbyggingsplaner i 2006. Rise la fram et nytt privat planprogram i 2013.

En ny tidslinje starter i 2018 da Bamble kommune tok med Langesund Bad i utarbeidelsen av reguleringsplan for hele Langesund Sør.

– Jeg kan ikke si meg fornøyd med denne redegjørelsen som ikke er i tråd med kontrollutvalget vedtak i juni. Her er det lite dokumentasjon fra før 2013. Jeg ønsker hele historikken utfyllende, sa Bård Hoksrud.

Lover for mye?

– Jeg kjenner til mange muntlige samtaler på befaringer om Langesund Bad. Er det slik at administrasjonen lover for mye som kan bli oppfattet som vedtak? spurte Svein Kjennerud.

– Jeg lover aldri noen ting når vi er på befaringer. Men folk oppfatter det de vil oppfatte, sa plan- og bygningssjef Finn Roar Bruun.

Bård Hoksrud ber folk som sitter på dokumentasjon om løfter gitt om Langesund Bad, å sende dokumentasjonen til postmottak i Bamble kommune.

– Det er ikke synspunkter og meninger i saken kontrollutvalget ber om, men dokumentasjon, sier Bård Hoksrud til PD.