Se bilder fra fergelivet i Langesund fredag - folk venter på de tre fergene

12. juli 2019, kl. 16:05

Tre passasjerferger fra tre fergeselskaper korresponderer med anløp på Smietangen i Langesund i sommer. Det er «Perlen» fra Kragerø Fjordbåtselskap IKS, «Løvøy» fra Brevik Fergeselskap IKS og «Skjæløy II» fra det private rederiet Helgeroafergene.