Ferske tall fra MA – Rusfri Trafikk viser at bilistene i vårt politidistrikt fortsatt er verst i klassen, når det kommer til antall anmeldelser for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand. For januar var tallet 149, opp mot 799 for hele landet. Øst politidistrikt, til sammenligning, er på plassen bak med 144. Færrest tilfeller hadde Finnmark politidistrikt med sine 14.

Bilistene i aldersgruppa 24–34 år sto for 55 av de 149 anmeldelsene i Sør-Øst, og er med det klart mest representert. Aldersgruppene 18–24 og 34–44 år sto for henholdsvis 33 av tilfellene hver.

– Det er trist at unge voksne troner øverst på statistikken. De har livet foran seg, men velger å utfordre skjebnen i stedet for å bruke vett og sunn fornuft. Dette er heller ikke et engangstilfelle – tall fra politiets tilstandsanalyse viser at den nevnte aldersgruppen totalt sett er verst, sier generalsekretær i organisasjonen, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen og bemerker at statistikken mest sannsynlig lyver.

– Politiet og Utrykningspolitiet har ikke mulighet til å avdekke absolutt alle ruskjørere, så vi frykter at mørketallene er store.