Klokka 13.46 viser PD-tipsers bilde at det fortsatt er stillestående kø som strekker seg minst én kilometer.

«Stanset kjøretøy, ett påvirket kjørefelt», meldte Vegtrafikksentralen klokka 12.31.

Ved 14-tida ble meldingen fjernet, men ifølge Vegtrafikksentralens eget «livekart» i forbindelse med trafikkmeldinger, kan bilister fortsatt måtte beregne over 30 minutter forsinkelse på E18-strekningen Larvik-Porsgrunn.

Politiet har foreløpig ikke meldt noe om hendelsen på E18.