Porsgrunn og Omegns faglige samorganisasjons stevne på Bjørkøya søndag samlet mye folk og været tillot stort sett at man oppholdt seg utendørs. Det var Bingo-spill under stor tilslutning som vårt bilde også gir et inntrykk av. Stevnetaler var sekretær Ronald Bye fra Det norske Arbeiderparti, og emnet han tok opp var: Arbeiderbevegelsen og EEC-forhandlingene. Bye understreket norsk arbeiderbevegelses positive holdning til fortsatte forhandlinger om vilkårene for norsk tilslutning til Fellesmarkedet.

Realitetene sier oss at om vi ønsker en rask økonomisk vekst i vårt land og framtiden basert på fortsatt industrialisering, kan vi ikke snu ryggen til våre fremste handelspartnere.