Hun snakker om Bamble kirke som i snart ett år har vært under omfattende renovering.

Etter å ha oppdaget alvorlige fukt- og råteskader inne i den ærverdige kirken fra 1845, ble det satt i gang arbeider til mange millioner for å redde det som er Norges første kirke i nygotisk stil.

– Skadene i hjørnene av bygget er så omfattende og alvorlige at kirka ville blitt stengt om den ikke hadde vært en korskirke, sier Thomasberg om skadene.

(Se video nederst i saken)

Avdekket alvorlige fukt- og råteskader

Det var hun som oppdaget synlige vannstriper ved ett av vinduene inne i kirken for noen år tilbake og satte i gang en prosess for å kartlegge tilstanden på bygget. Opprinnelig ble det antatt at et deformert vannbrett på utsiden av det ene vinduet hadde ledet vannet inn, men nøyere undersøkelser viste at for små gradrenner på taket hadde ført til at regnvannet i årevis hadde funnet veien inn under taket og rent videre ned på undersiden av kledningen flere steder. Undersøkelsene som ble gjort av Akasia AS avdekket veldig store skader på alle fire hjørnene på kirka. Tømret i alle hjørnene og på flere vegger må derfor gås gjennom og byttes.

– Det er et veldig stort prosjekt, sier Thomasberg som tok med PD på innsiden av presenningen.

Hun forteller at deler av kirkens tak har blitt løftet opp for å kunne bytte ut hjørnene på kirken, og at deler av grunnmuren har blitt fjernet for å bytte ut flere tømmerstokker nederst på kirkeveggene. Hver eneste tømmerstokk og kledningsbord som har blitt plukket ned fra kirka blir sortert, nøye kartlagt og renovert før de settes på plass igjen.

Mer enn dobbelt så dyrt

Det er ingen tvil om at dette er en omfattende prosess, og at kostnadene løper. Så langt har kommunen satt av om lag 10 millioner til prosjektet, men nå må kirkevergen be om minst 10 til.

– Det har vært vanskelig for oss å sette en konkret kostnad på prosjektet før vi satte i gang. Når man setter i gang med et slikt omfattende renoveringsarbeid, finner man ofte flere ting når man åpner opp, sier hun.

Bildeserie

Bli med på innsiden av presenningene

Mangel på fagfolk

I tillegg til å være et svært omfattende prosjekt, er det få håndverkere som har ekspertise på nettopp dette feltet i Norge. Hver prosess tar derfor tid. Alle tømmerstokker blir grovsaget med maskin før de blir tilpasset for hånd med bandkniv og høvel. En av underentreprenørene til Strøm Sivertsen AS forteller at de bruker én dag på å klargjøre og sette på plass hver tømmerstokk.

– Vi bruker en dag på å lafte opp og forme tømmeret til det eksisterende, sier Trygve Lia.

– Dette kommer til å koste mye penger. Den store kostnadsdriveren her er tid. Det at det tar så mye tid å gjøre jobben er det som fordyrer prosjektet, sier Thomasberg.

Ingen vei tilbake

Arbeidet er godt i gang og det er ingen vei tilbake nå, stopper man arbeidet vil kostnadene fortsette å løpe. Kommunen har et økonomisk ansvar i dette prosjektet.

– Det er vanskelig å stoppe prosjektet nå. Det koster mye å ha stillasene oppe, vi snakker om flere millioner. Lar man dette fortsette blir tilstanden forverret, som igjen fører til flere kostnader, sier hun.

Nøyaktig hvor mye det vil koste er det ingen som vet. Foreløpig plan på ferdigstilling er satt til midten av februar 2024, men mye kan skje innen den tid.

– Det er stor usikkerhet rundt de planene, men det er det vi ser for oss på dette tidspunktet, sier hun.