Frykter E18-støy og støv

E18: Fra informasjonsmøtet om E18 på Heistad for to uker siden.

E18: Fra informasjonsmøtet om E18 på Heistad for to uker siden.

Artikkelen er over 3 år gammel

Velforeninger og beboere på Brattås, Skrapeklev, Mauråsen og deler av Heistad frykter at de vil bli plaget med støy og støv når den nye E18 bygges slik Nye Veier har planlagt traseen.

DEL

Det er endt et felles bekymringsbrev om støy og støv til Miljørettet helsevern i Grenland og kommuneoverlegen i Porsgrunn. Brevet er fra Hvalsåsen Velforening, Skrikeråsen Velforening, Skrapeklev I & II Borettslag, Maur-åsen Borettslag og Samarbeidsutvalget i Brattås Barnehage.

I brevet heter det at de frykter de helsemessige konsekvensene av en kraftig økning i støy- og luftforurensning for deres bo- og nærmiljø dersom dagens planer for ny E18 i Skjelsvikdalen og Lundedalen realiseres.

«Viktige natur- og friluftsområder på Brattås og i Lundedalen vil også bli kraftig forringet på grunn av direkte naturinngrep og økt luft- og støyforurensning fra nye E18», heter det blant annet i brevet.

Tunnelmunninger

Det kritiske punktet for de aktuelle beboerforeningene, er den nåværende plan for ny E18 som innebærer en 2820 meter lang tunnel fra Moheim til Skjelsvikdalen videreført i en 225 meter lang bro i cirka 25 meters høyde over Skjelsvikdalen.

Det pekes på at dette vil føre til fire nye tunnelmunninger i Skjelsvikdalen inne i eksisterende boligområder på Skrapeklev og Hvalsåsen på Brattås, dersom dagens plan realiseres.

«Skjelsvikdalen/Brattås/Lundedalen vil påvirkes av en årsdøgntrafikk på henholdsvis 40.000 for Skjelsvikdalen og 23.000 på Rød/Lundedalen», heter det blant annet i brevet.

Artikkeltags