Får ikke solgt boligene

Informerte: Arkitekt Henning Karlsen informerte utvalget.

Informerte: Arkitekt Henning Karlsen informerte utvalget.

Artikkelen er over 2 år gammel

Planene om boligbygging i stor stil på Tveten– Korskjerra langs Valleveien er foreløpig lagt på is. Nå ber utbygger og grunneier om å få bygge næringsbygg i stedet.

DEL

I flere år har det stått et stort skilt og proklamert at det er boligtomter til salgs på Korskjerra ved Valle.

– Det har dessverre vært helt uten respons. Folk vil ikke bygge i området akkurat nå, og grunneier og jeg har kommet fram til at tida er inne til å tenke annerledes. Derfor lanserer vi nå tanken om å benytte deler av tomta til næringsvirksomhet isteden, sa arkitekt Henning Karlsen til teknisk utvalg.

Båthotell

Nok en gang er det tanken om et båthotell, eller kanskje flere, som er det første som blir nevnt når det er snakk om næring langs Valleveien. Det er ikke lenge siden utbyggerne i Brevikstrand lanserte den samme tanken for deler av området rundt campingplassen der. Også politikerne tror det er en god tanke.

– Utvalget er positive til økt maritim næring i Valleområdet. Den bør legges tett på Vallevegen. Ved en omregulering bør hele dagens planomfang varsles slik at det blir en helhetlig løsning. Det må arbeides med VA-tilknytning og utbyggingsavtaler, skriver utvalget i sitt vedtak.

Kommer sak

Foreløpig er det ikke snakk om å si ja eller nei til en omregulering. Utbygger sonderte rett og slett terrenget i forhold til politikernes innstilling i saken. Politikerne var positive, og dermed kommer det nok en søknad om omregulering av deler av området fra bolig til næring ganske snart.

Artikkeltags