Bruk sunt vett i Storgata 90

SØKER: Elisabeth Bärwald søker, men har fått avslag.

SØKER: Elisabeth Bärwald søker, men har fått avslag.

Av

I den tidligere Sko-Myhra bygården Storgata 90 forsøker et ektepar å etablere ny næring i 1. etasje og underetasjen, og bolig i 2. etasje, men de har støtt på lover og regler de oppfatter som lite tilpasset virkeligheten.

DEL

PD menerKartet stemmer ikke med terrenget. Søknadsprosess om bruksendring og dispensasjon har nå pågått et år, og kommunens saksbehandlere har etter ny vurdering opprettholdt avslag på parets søknad.

Tirsdag kom det nye signaler, og det ble åpnet for at politikerne skal på befaring til bygården for å se hva saken egentlig dreier seg om. Vi mener dette er en god idé, for et selvsyn inne i lokalene er noe helt annet enn å bare lese sakspapirer.

Vi tror at kommunens krav om heis i denne butikken vil kunne framstå som tullete byråkrati. Noen ganger må streng formalia vike for sunn fornuft, og Storgata 90 er en slik sak.

Det er ikke så lenge siden folk sto fram og sa at nedre bydel minnet om det tidligere Øst-Tyskland. Bygårder sto forlatt og slitne. Nå er det oppsving og fornyelse i bydelen og Skomværkvartalet.

Ekteparet som driver galleri, butikk og verksted i Storgata 90 er blant dem som satser, og de er avhengig av mer smidighet fra kommunen enn bare skrivebordsbehandling og nei, nei, nei. Det må være forholdsmessighet i både lovverk og tolkning av lovverket.

For Storgata 90 er kommunens forståelse av paragrafene ikke forholdsmessig. Det vil en befaring avdekke.

Artikkeltags