Vil bygge flere næringsbygg på Roligheten

Stabil Eiendom AS ber om oppstartsmøte for å få regulert flere næringsbygg på to eiendommer på Roligheten ved Sundjordetkanalen.