Tabbe å kutte katolsk sving

KAMP: Igjen er det strid om riving kontra bevaring av historie.

KAMP: Igjen er det strid om riving kontra bevaring av historie.

Av

Skjebnen for det tidligere katolske sykehuset St. Joseph er fortsatt uviss. Inngangen til den stille uken har vært alt annet enn stille om hva som skal skje med sykehuset og kulturarven etter St. Josephsøstrene.

DEL

Til katolsk.no sier sognepresten at «hele det omfattende katolske området, med bygninger og historie, danner et meget verneverdig kulturmiljø, ikke minst også fordi den katolske tradisjonen lever videre i en omfattende menighetsvirksomhet og gir det verneverdige kulturmiljøet liv og innhold».

På spørsmål om sykehuset og området med kirke, prestebolig og villa utgjør et verneverdig kulturmiljø, svarer sogneprest Ragnar Leer Salvesen «et ubetinget JA». Han sier at «fredning av hele kulturmiljøet samsvarer med vårt verdisyn og vårt samfunnsansvar».

Fylkeskommunen har vedtatt midlertidig fredning av det katolske området, men sier at de «selvsagt ikke lukker døra for utvikling av området, etter samarbeid og gode felles vurderinger og avveininger». Vi mener hele diskusjonen som har oppstått om St. Joseph, med nærmest raseri fra rådhuset, kunne ha vært unngått dersom utbygger hadde laget ny reguleringsplan, som de startet på, men slapp under litt dunkle omstendigheter. Den katolske historien i Porsgrunn er så viktig og så samfunnsinngripende at alle hadde vært tjent med en ekstra runde. Det er behov for flere bynære leiligheter, men ikke så akutt at de må kutte svinger.

Artikkeltags