Boliger bygges 95 prosent langs bybånd

Nesten alle nye boliger bygges nå langs det såkalte bybåndet.