– Boliger i Skiensgate er kvalitetssikret

Kommunen forsikrer naboer på Osebakken om at nytt byggeprosjekt er håndtert riktig i forhold til kvikkleirerisiko.