Boligprosjekt i Ekrevegen: – Må være feil

I uttalelse om boligprosjekt på Søndre Tveten mener Fylkesmannen at noe må være feil.