Bønder og skogeiere i Bjørkedal reagerer

De som ikke vil ha turvei på det gamle jernbanesporet har begynt å røre på seg igjen.