Bora hull i trær ved stranda i Bergsbygda, hytteeier anmeldte skadeverk: Klage lagt i skuffen

Skadeverk mot trær i strandsonen i Bergsbygda ble henlagt av politiet, angivelig uten elementær etterforsking.