For enden av Jernbanegaten, begrenset av denne, Storgaten, Stangsgate og strandpromenaden, er planene for reisingen av Brage-Frambygget i ferd med å ta form.

Det er arkitektene Øverland, Amlie og Norby A.s som skal tegne komplekset og man er nå inne i forprosjekteringsfasen. Byggestart er beregnet til desember 1973, før fristen kommunen har satt løper ut i 1974.

Grunnflaten vil ligge et sted mellom 400 og 800 kvm. – men planløsningens endelige form er det ennå for tidlig å si noe bestemt om. Her foreligger flere alternativer.