«Brakkeskolen» på Kjølnes er oppe: - Koster fem millioner

Brakkeriggen som skal huse de 315 elevene ved Kjølnes ungdomsskole i ett år fra skolestart i høst er oppe.