Politikerne bevilget penger til strakstiltak for å kartlegge og bryte opp miljøet. Denne forsommeren har de bevilget enda mer penger.

At sommeren trekker flere folk til byen er ikke noe nytt, men utviklingen blant unge i Porsgrunn i fjor førte til alarm. Vi mener hendelsene er en konsekvens av styrt politikk. Vet bystyret nok om problemene? Når skolene og fritidstilbudene stenger i nesten to måneder oppstår selvsagt et vakuum som for noen fører ut på ville veier.

I årsrapport som kommer til politisk behandling står det at «det ble raskt avdekket at det gjaldt mange ungdommer fra hele Grenland som hang rundt Meierigården, Balkan, Dominos og Down Town».

PD skrev tirsdag at 300.000 kroner bevilges for å holde et voksenapparat gående i ferietida, for å unngå ny eskalering av et negativt ungdomsmiljø i byen. Det er bra, men tiltaket likner brannslokking. Det er grunn til å stille spørsmål om prioritering av fritidstilbud året rundt, i barne- og ungdomskommunen Porsgrunn.

Sluker drift av Ælvespeilet så mye midler at det totale ungdomstilbudet får slagside? Vi tror hendelsene i fjor sommer er et symptom på et alvorlig og underliggende problem som har fått utvikle seg.