Bilder fra deponi-kveld i Brevik

10. januar 2018, kl. 21:43

Klima- og miljødepartementet holdt informasjonsmøte om planprogram for mulig avfallsdeponi i Brevik. Vern om Grenland arrangerte demonstrasjonstog.