Deponi-alternativet i Brevik er det beste

Av

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet gitt en faglig vurdering og sammenligning av konsekvensutredningene for de to alternativene for etablering av nytt deponi for farlig uorganisk avfall i Brevik og Raudsand. Miljødirektoratet anser et deponi i Brevik som best utredet og best egnet, selv om direktoratet ikke gir noen klar anbefaling.

Artikkeltags