Nei til deponi i Brevik - finn andre steder i landet

Av

Ekspertutvalget om farlig avfall konkluderer i sin rapport som ble overlevert til klima og miljøminister Ola Elvestuen mandag morgen, at det videre arbeid med deponisaken bør konsentreres om tilrettelegging for andre steder enn i Brevik.