Ola Elvestuen: – Interessante perspektiver fra ekspertutvalget

Av

– Utvalget har med denne rapporten levert et viktig innspill til hvordan vi kan arbeide med problemstillinger knyttet til farlig avfall framover. De har presentert interessante perspektiver om farlig avfall i den sirkulære økonomien og gitt råd om svært krevende problemstillinger. Jeg ser nå fram til å vurdere utvalgets anbefalinger nærmere, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.