Mandag morgen var Runar Borge på kaia på Strømtangen i Brevik, der passasjerbåten Dikkon skulle ta med en flokk skoleelever fra Klevstrand barneskole til fem dagers leirskole på Klokkerholmen.

Fredag i forrige uke sendte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ut en pressemelding der han fortalte nyheten om at nå skal alle skoleelever få tilbud om gratis leirskole.

Lovpålagt

Regjeringen vil gi kommunene plikt til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting som en del av grunnskoleopplæringen.

* Det skal bli lovpålagt at skoleeier som er kommunene, skal tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting.

* Skolene skal selv kunne velge hvordan turen skal organiseres. Turen skal planlegges sammen med elever og foreldre.

* Turen må ha en varighet på minst tre overnattinger.

* Turen skal være gratis.

* Tilbudet skal komme alle til gode.

Forutsigbarhet

– Det er veldig bra at leirskoleopphold eller annen overnattingstur skal bli lovpålagt. Det gir oss i leirskolene en mer forutsigbarhet, sier Lars Christian Løken som er virksomhetsleder ved Klokkerholmen i Porsgrunn kommune.

Klokkerholmen eies av Porsgrunn kommune og driver leirskole for barneskolebarn fra påske til oktober hvert år. Halvparten av barna på leirskolen på Klokkerholmen er elever i grunnskolen i Porsgrunn kommune, de andre femti prosentene er elever fra andre skoler i andre kommuner som leier seg innpå Klokkerholmen for leirskole.

Gratis i Porsgrunn

Lars Christian Løken forteller at kommunene til nå finansierer leirskolene fra rammetilskuddet de får fra staten. Det er opp til kommunene selv å velge om rammetilskuddet skal gå til leirskole eller til andre kommunale tjenester.

– Jeg vil skryte av Porsgrunn kommune som har finansiert leirskoleopphold til elevene i grunnskolen i Porsgrunn. For porsgrunnsskolene er det gratis leirskoleopphold ved Klokkerholmen, sier Lars Christian Løken.

Det er vanligvis 6. og 7. klassingene i Porsgrunn som får tilbud om leirskoleopphold i 5 dager.

Slik Lars Christian Løken tolker de nye reglene, skal rammetilskudd fra staten nå bli øremerket til leirskoleopphold eller annet overnattingstilbud til skolebarn.

– I 20 år har Norsk Leirskoleforbund kjempet for å få innført lovpålagt leirskole. I år har leirskoleforbundet 50 års jubileum, og nå har endelig denne kampsaken løst seg, sier Lars Christian Løken.