Planarbeid for detaljregulering Trosvik Næringspark igangsatt: Leiligheter & næring

Børve Borchsenius Arkitekter AS har igangsatt planarbeid for detaljregulering for Strømtangen Brevik. Tiltakshaver er Trosvik Næringspark AS med med kompaniskapet Anders Buchardt, Petter Stordalen og Petter Øygarden.