Finn Flogstad: - Ventekai er en løsning

– Å etablere ventekaier for skipstrafikken ved industrianleggene kan være en løsning på forurensningsproblematikken i Frierfjorden, sier havnedirektør Finn Flogstad i Grenland Havn.