Gå til sidens hovedinnhold

Massiv bruprotest fra Blekebakken

32 beboere ber om ny Grenlandsbru vest

Artikkelen er over 5 år gammel

32 beboere i Blekebakken, Blekebakklia og Lisabakken i Brevik protesterer på vegvesenets anbefaling om å bygge ny Grenlandsbru på østsiden av nåværende bru.

Følg PD på Facebook

I en høringsuttalelse til vegvesenet om trasé for nye E18 peker nabolaget på at konsekvensutredningene i planen ikke omfatter hensynet til lokal bebyggelse. Temaet synes helt utelatt, nærmest omgått.

 – Vi mener, at den totale vurderingen av prissatte og ikke prissatte verdier, burde tilsi at riktig plassering av ny Grenlandsbru er på vestsiden av eksisterende bru, skriver blekebakkennaboene i høringsskrivet som Dag Bruun har sendt til PD.

Som beboere i Blekebakken i Porsgrunn kommune, og norske borgere, opplever de at deres interesser ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. De ser for seg at en plassering av bru på østsiden medfører en rekke framtidige, helt konkrete ulemper og ubehag for beboerne i dette lille boligområdet.

Det er ingen tvil om at dersom den nye Grenlandsbrua bygges på østsiden, så vil både flere av de nærmeste boligene måtte bli innløst. Og for de boligene som blir stående igjen og få ei ny bru tett inntil eiendomsgrensene, vil støyplagene bli langt større med en fartsgrense på 110 km/timen.

– Vi ber om innstillingen vedrørende plassering av den nye brua revurderes. Vi mener sterkt, at den riktige plasseringen av den nye brua er vestsiden av eksisterende bru.

Kommentarer til denne saken