Følg PD på Facebook

CO2 er et hett tema i Norge. NOAH har fått 45 prosent kostnadsstøtte av Forskningsrådet via Gassnova til å gjennomføre et testforsøk. De skal utvikle en prosess basert på karbonatisering av flyveaske med CO2 som skal hentes fra Norcems avgass i Brevik. Kostnadsrammen for prosjektet er på litt over 8 millioner kroner.

Forbipasserende til Norcem i Brevik har kanskje lagt merke til at det er satt opp et stort telt like innenfor fabrikkportene, i nærheten av Akers prosjektrør og anlegg inne på området.

– I 2-3 uker framover vil det ankomme utstyr som vi rigger opp. Vi kobler oss opp til Akers anlegg og leder gassen derfra inn i vårt testanlegg. Og avgassen fra vårt prosjekt går ut igjen og tilbake til Norcem, forteller Egil Solheim som regner med at testperioden kommer i gang i slutten av april og skal vare ut august i år.

Prosessen går ut på å blande CO2 med flyveaske slik at det blander et kalsiumkarbonat. Dette fanger CO2 og gjør flyveasken stabil. Til slutt skal det gi et produkt for markedet.

Vet det fungerer

– NOAH legger ned mye penger i forskning og utvikling. Vi har gjort mindre skalaprosjekter med flyveaske på Langøya tidligere, og vi vet at det fungerer. Men nå ønsker vi å se hvordan vi kan få maksimal løsning ut av prosessen, sier Solheim.

Solheim er overbevist om at alle industrianlegg med store utslipp av CO2, slik som Norcem, kan dra nytte av  kunnskapen som dette prosjektet vil gi.

– Alle som er opptatt av miljø bør ha interesse for dette prosjektet. Vi skal nøytralisere farlig avfall i form av flyveaske. NOAHs testforsøk er noe av det mest konkrete forskningsprosjektet innen CO2-fangst fra flyveaske, sier Egil Solheim.

Flyveasken vil ankomme Brevik i store sekker på lastebil. Hver sekk veier ett tonn og vil bli lastet med kran. En truck kjører sekkene til teltet.

– Vi er 6 ansatte fra NOAH som skal jobbe med prosjektet i Brevik. I tillegg har vi et tett samarbeid med Norcem som også skal ha ansatte knyttet til prosjektet. Vi har blant annet nær dialog om HMS, sier prosjektsjef i NOAH, Egil Solheim.

Klar over skepsis

Prosjektsjef Egil Solheim i NOAH er klar over at det er stor skepsis i Brevik til alt som handler om NOAH og miljøgifter og farlig avfall.

Etter en opphetet debatt i lokalsamfunnet om NOAH og Norcem skulle få konsekvensutrede at deponi for farlig uorganisk avfall skulle kunne lagres i gruvene i Brevik når det er fullt på Langøya, stemte bystyret i Porsgrunn ned planene for litt over en uke siden.

– Dette testprosjektet med flyveaske og CO2 har ingenting med avfallsdeponiet å gjøre, sier Egil Solheim.

Ifølge Solheim er flyveaske det vi kaster i søpla hver dag. Denne typen søppel fraktes til Sverige der den fyres opp, det tas ut varme, noe gass går ut av fabrikkpipa. I toppen av pipa er det et filter som tar imot asken, og det er dette som er flyveaske som inneholder 2 prosent tungmetaller og for øvrig kalk og gips og salter.

Flyveaske egner seg blant annet som tilleggsmateriale i sement for å gjøre sementen lettere. Sementen fra Norcem inneholder i dag 20 prosent flyveaske.

– I flyveaske er det noe som heter miljøgifter. Det er ikke skummelt, men miljøgifter på avveier er skummelt, sier Solheim.

NOAHs prosjekt i Brevik skal foregå på dagtid mellom klokka 08 til 16. Det blir ingen støy eller gass til omgivelsene.