Renovasjon i Grenland har utgitt en egen brosjyre som forteller om hvordan renovasjonsordningen er lagt opp for hyttefolk i Porsgrunn og Bamble og Grenland for øvrig.

Dypoppsamlerne utenfor Brevik kulturhus er ikke låst, og de er mottakelige for å ta imot søppel hele året. Det er også en container for søppel på Øya i Brevik.

Containeren som tidligere sto ved Sjøloftet i Brevik, er fjernet.

Ute på øyene

Ute på øyene er det renovasjonscontainere beregnet på hyttefolket. Disse er åpne fra påske og fram til 30. september.

Utenfor sesongen er containerne på øyene låst og ute av bruk.

Det er ulike typer hyttecontainere i de ulike områdene i Grenland. På steder der det er låste dypoppsamlere, har hytteeiere fått tilsendt nøkkelbrikker og informasjon om hvordan dyp-oppsamleren skal brukes.

Bygge- og rivningsavfall er ikke en del av husholdningsavfallet og skal ikke settes igjen på oppsamlingspunktene.

Gjenvinningsstasjonene i Grenland finnes på Eik i Bamble, Bjorstaddalen i Skien og Rødmyr i Skien. I Porsgrunn er det Pasadalen som er stasjonen for avfall av ulikt slag.