Følg PD på Facebook

– Her er det gjort en så fundamentalt dårlig etterforskning, ikke minst med tanke på den elendige rekonstruksjonen som ble gjennomført på Breviksbrua, at dette strider mot menneskerettighetene. Dette strider mot prinsippet «Rett til liv», sa Klomsæt etter sin prosedyre i Agder lagmannsrett tirsdag.

Han sa også at hele saken var en krenkelse av den avdøde og hennes nærmeste.

Vil ha drap

Klomsæt var tydelig på at det underliggende ønsket er å få endret tiltalen til å omfatte drap.

– Underveis i etterforskningen var tiltalte en stund siktet for drap. Etter min mening er det korrekt, sa han under sin prosedyre.

– Jeg ønsker å få dommen fra tingretten opphevet, med det for øyet å få på plass en ny til-tale for drap, sa han til PD etter at han var ferdig med sin prosedyre.

Obduksjonen

Klomsæt viste også til obduksjonsrapporten etter Linn Madelen Bråthens dødsfall, og til obdusentens vitnemål i lagmannsretten mandag, under prosedyren.

– Obduksjonen viser ingen tegn til drukningsskader. Linn må ha vært død før hun traff vannet. I tillegg uttalte obdusenten at mye tyder på at hun må ha falt med bena først, sa Klomsæt.

Dette som et svar på innspill fra rettens administrator og aktor Omholt, som ikke likte Klomsæts spekulasjoner i forhold til dødstidspunkt og hva som kan ha skjedd. Det er aktor Omholt som har skrevet ut tiltalen mot den tidligere politimannen.

Startet et løp

Klomsæt fortalte flere ganger i retten tirsdag at han ved tre tilfeller tidligere har lykkes i å få saker opp for menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Jeg starter ikke et slikt løp uten at jeg har trua på at jeg skal vinne fram, sa han klart og tydelig.

Dersom han ikke vinner fram med sin påstand i lagmannsretten, vil han først anke til Høyesterett.

– Kan ikke dømmes

Forsvarer Arne Lie mener det ikke er mulig å dømme den tiltalte eks-politimannen for det han er dømt for i tingretten.

– Linn Madelen Bråthen var død i det hun traff vannflaten. Man kan ikke forlate noen i hjelpeløs tilstand som allerede er døde, sa forsvareren ifølge TA.

Han viste til den samme obduksjonsrapporten som bistandsadvokat Klomsæt brukte for å underbygge sine teorier om hva det var som skjedde på Breviksbrua natt til 3. august 2013.

Ikke noe forhold

Lie var opptatt av det påståtte kjærlighets- og seksuelle forholdet mellom Linn og tiltalte.

– Det er ikke på noen måte bevist at de to hadde verken et kjærlighets- eller seksuelt forhold. Aktors teorier om at det hadde vært en konfrontasjon om dette som skal ha forårsaket det som skjedde, faller dermed, sa forsvareren ifølge Varden.

Bør frifinnes

Lie påstår at den tiltalte eks-politimannen bør frifinnes for tiltalens punkt om å ha forlatt Linn i en hjelpeløs tilstand, men at han kanskje bør dømmes for falsk forklaring.