Alle skiltene på E18 har blitt gule

Minst et felt av god standard i hver kjøreretning, og bare motorkjøretøy med en viss minstehastighet tillates å bruke veien, heter det i den nye definisjonen. Og skiltene er gule.

Minst et felt av god standard i hver kjøreretning, og bare motorkjøretøy med en viss minstehastighet tillates å bruke veien, heter det i den nye definisjonen. Og skiltene er gule. Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

I disse dager forsvinner siste rest av fordums status som motorvei for E18 over Eidangerhalvøya. «Motorvei klasse B» er et utdødd begrep erstattet av «motortrafikkvei». For at degraderingen ikke skal være til å misforstå, har vegvesenet byttet ut alle blå motorveiskilter med gule.

DEL

E18 over Eidangerhalvøya defineres ikke lenger som motorvei. For at veien ikke skal misforstås som motorvei, har myndig-hetene bestemt at kun motorvei, altså tidligere klasse A - fire felt eller bredere, skal ha blå skilt langs veien.

Siden i våres har Statens vegvesen byttet ut de gamle skiltene langs E18 i Porsgrunn.

– Siden veien ikke har motorveistatus lenger, måtte vi bytte ut skiltene. Noen av dem var gamle å slitte og måtte byttes uansett, men hovedgrunnen var å endre fargen, sier byggeleder Morten Wenås i Statens vegvesen.

Han har hatt ansvaret for skiltbyttingen i Telemark. E18 gjennom Porsgrunn skal være ferdigbyttet i disse dager, og i går startet vegvesenet på samme jobben mellom Rugtvedt og Dørdal i Bamble.

Og skal vi tro Wenås, har ikke statusskiftet vært gratis.

– For regionen Buskerud, Vestfold og Telemark har skiltbyttingen kommet på rundt fem millioner kroner. Halvparten av disse har vært brukt på Telemark, sier Wenås.

En annen endring på skiltene er nummererte avkjøringer.

– Kryssnummereringen gjelder for større av- og påkjøringer som Skjelsvik og Moheim. Sideveier som kommer inn på E18, som i for eksempel Langangen, faller ikke inn under ordningen, forklarer Wenås.

En motortrafikkvei er for øvrig definert med krav om minst et felt av god standard i hver kjøreretning, og bare motorkjøretøy med en viss minstehastighet tillates å bruke veien. Kryss bør være planskilte, men unntak kan tillates. Det er ikke krav om midtskille som skiller kjøreretninger. Det kan være flere, men det vanligste på motortrafikkveier er to felt, og forbikjøringsfelt på enkelte strekninger.

Artikkeltags