– Vi kaller Hans Jørgen for sosialminister her på Klokker'n. Han kan ikke gå fra kantinebygget og ned til båthuset og treffe på voksne folk uten å bruke en halv time med skravling, sier kollega Runar Borge.

– Hans Jørgen har alltid en tørr og god kommentar, og han har så mange fine ordspill, sier kollega Cathrine Næss Holtermann.

Omsorg må til

Hans Jørgen Rohde er læreren og friluftsmannen med omsorg for store og små. Det har han vist i mer enn 30 år som lærer for skolebarn som er på leirskole på Klokkerholmen.

Klokkerholmen er et helt unikt sted som eies av Porsgrunn kommune. I 40 år har det vært drevet leirskole her vinterstid, mens det er feriekoloni om sommeren. De siste årene er virksomheten blitt utvidet med friluftskurs og kurs i båtførerprøven. De to siste somrene i august er det også sommerskole med kokkeskole.

Alle lærerne på Klokkerholmen har kystskippersertifikat, slik at de kan kjøre passasjerbåten «Dikkon» som hører med til skolen. Og spør Hans Jørgen om hvor de beste fiskeplassene er, så vet han det. Han har vært med når hundrevis av skoleelever har dradd opp selvfisket fisk på fisketur i fjordene omkring.

Sosiale relasjoner

– Sosiale relasjoner er viktig for et langt liv, sier Hans Jørgen Rohde av og til når han blir spurt om hva som er viktig i livet.

– Da kommer du til å bli langt over hundre år, pleier Cathrine Næss Holtermann å si til ham i en kommentar tilbake.

Humørspreder

Rektor Lars Christian Løken har mange pene ord å si om Hans Jørgen Rohde som nå skal bli pensjonist:

– Hans Jørgen er en dyktig lærer og en humørspreder både blant oss kolleger og barna som oppholder seg her på Klokker'n. Han får alltid god kontakt med alle mennesker rundt seg. Og for oss som jobber sammen med ham, er Hans Jørgen alltid til å stole på, sier Lars Christian Løken.

De ansatte på Klokkerholmen har hatt to dagers kurs i beredskap og sikkerhet denne uka. Da har både de ansatte på leirskolen deltatt, og de ansatte som jobber på feriekolonien om sommeren, deltatt på samme kurs.

– Vi har mye bading og bruk av båt i aktivitetene våre på Klokker'n, og da er det viktig for oss ansatte at vi alltid tenker sikkerhet. Vi har aldri hatt noen alvorlige hendelser her ute, det er mest skrubbsår, sier Lars Christian Løken.

Klokkerholmen er en egen virksomhet i Porsgrunn kommune. Det er totalt 8 fast ansatte her, inkludert kjøkken og rengjøring.

Ikke lovpålagt

Leirskole er ingen lovpålagt virksomhet, derfor kommer Klokkerholmen stadig opp som prinsipiell budsjettsak fra rådmannen med jevne mellomrom. Men politikerne vedtar like ofte at Klokkerholmen skal bestå.

I 2018 er driften av Klokkerholmen 40 år. Det skal markeres med Åpen Dag 2. september. Da blir det organisert med fergeoverfart fra Brevik til Klokker'n med «Dikkon». Da inviteres alle generasjoner hit.