– Billetteringssystem er lite effektivt og skal fornyes

Brevik Fergeselskap IKS kjører fergerute med fergemateriell som har et stort vedlikeholdsbehov. Fergeselskapet sliter også med et lite effektivt billetteringssystem.