Restaurant Kina Silkeveien kan gjenåpnes

Arbeidstilsynet har vedtatt å oppheve suspensjonen av serverings- og skjenkebevillingen til Kina Silkeveien Restaurant i Brevik. Dermed kan restauranten gjenåpnes, dersom noen bestemte forbehold oppfylles.